Natuurgebied Waalenburg

Natuurgebied Waalenburg is een belangrijk weidevogelgebied nabij de bungalow, in het midden van Texel. Door het unieke gebied een impuls te geven krijgt de natuur hier de kans in oude glorie te herstellen.

Nieuwe inrichting

De grote inrichtingswerkzaamheden zijn afgelopen jaar afgerond. Het natuurgebied heeft haar open karakter behouden, met meer bloemrijke weiden. Deze weiden zijn door de overgang van zoet naar zout water het leefgebied van bijzondere vogels en planten, zoals zeldzame orchideeën. De krekengebied is hersteld, aan de hand van oude kaarten van het vroegere watersysteem.

Ook de recreatiemogelijkheden zijn vergroot, zodat inwoners en bezoekers kunnen genieten van de natuur. Er is een wandelpad dat jaarrond open is en een mooie fietsroute door het gebied. Informatiepanelen geven achtergrondinformatie. De uitkijkpunten zijn met Google Maps gemakkelijk te vinden:

Waalenburg_schaatsen.jpgWaalenburg_grutto.jpg

 

Bron: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Waalenburg